Az elmúlt hónapokat Indiában töltöttem, ahol lehetőségem nyílt elmélyíteni a Transzcendentális Meditációval kapcsolatos tudásomat. Külföldi tartózkodásom során két életre szóló élményt is szereztem. Az egyik a 2023. december 29. és 2024. január 13. között lezajlott meditációs Világbéke találkozón való részvétel volt.

A másik pedig, hogy volt szerencsém hivatalosan oktatni is ezt a fantasztikus módszert kisiskolásoknak és főiskolai hallgatóknak. Indiában egyébként a TM már számtalan iskolában az alaptanterv részét képezi és nem titkolt vágyam, hogy ez a szemlélet egyszer hazánkban is teret hódítson. A Világbéke találkozóról (mi is ez pontosan, hogyan zajlott és miért óriási jelentőségű esemény) a továbbiakban mesélek részletesen, olvass tovább!

Több, mint 10.000 ember, egyetlen közös cél

Az indiai Hyderabad melletti Kanha Shanti Vanamban egy globális találkozó vette kezdetét 2023. december 29-én. Az összejövetelre a világ 139 országából érkeztek folyamatosan a résztvevők, míg végül lélegzetelállító dolog történt: közel 2 hét alatt egy 11.000 főből álló monumentális meditációs csoport jött létre.

A különböző kultúrákból és vallásokból érkező, különböző nyelveken beszélő emberek grandiózus csoportját egyetlen közös cél szólította a Heartfulness szervezet központjába: a Világbéke megteremtésének szándéka Transzcendentális Meditáció, valamint annak haladó technikái által. Nem mellesleg itt van a világ legnagyobb meditációs csarnoka, tudtad?

Az országhatárokon átívelő találkozó célja az volt, hogy bemutassák és tudományos eszközökkel is igazolják a TM kollektív tudatra gyakorolt kimagaslóan jótékony hatásait, ezáltal csökkentve a negatív tendenciákat (pl. agresszió, háborús események, bűnözés stb.) az egész világra kiterjedően. Továbbá, hogy demonstrálják hogyan hoz létre azonnali változást az egyén agyműködésében a TM gyakorlása.

Képzelj el tehát egy több, mint 10.000 főből álló, a Világbéke megteremtése érdekében együtt meditáló monumentális embercsoportot – amelynek résztvevői nem azzal a szándékkal gyűltek össze a világ 139 országából, hogy a békéről csupán beszélgessenek, hanem hogy ténylegesen megteremtsék azt!

“Találjátok meg a megoldásokat a létezés legmélyebb szintjéről és úgy a világ is megváltozik” – Dr. Tony Nader

Az eseményt a Transzcendentális Meditáció nemzetközi szervezetének első vezetője, a libanoni születésű Dr. Tony Nader idegtudós vezette, aki a bejrúti amerikai egyetemen (American University of Beirut) szerzett orvosi diplomát, valamint az idegtudomány szakterületen PhD-fokozatot az amerikai Massachusetts Institute of Technology hallgatójaként. 1994-ben jelent meg első könyve, melynek címe Az emberi fiziológia: a Véda és a védikus irodalom kifejeződése, majd pár évvel később, 2011-ben napvilágot látott második könyve is Rámájana az emberi fiziológiában címmel.

világbéke

(Dr. Tony Nader)

A Világbéke tudati alapú megközelítése a Maharishi-hatáson keresztül

Az ún. Maharishi-hatás egy tudományosan is igazolt elv, miszerint ha egy adott népességnek az 1%-a meditál, az koherencia teremtő, pozitív hatással bír a népesség fennmaradó részére (ha úgy tetszik a népesség teljes egészére) nézve is.

Megbízható tudományos vizsgálatok szerint a Transzcendentális Meditáció gyakorlása nem csupán egyedülállóan koherens agyi működést eredményez, hanem megnövekedett agyhullám-koherenciát idéz elő a meditáló ember környezetében lévő más embereknél is.

A fent leírtak miatt lehetséges az, hogy a különböző meditációs kísérletek eredményei sorra igazolják: ahol a lakosság 1%-a meditál, ott feketén-fehéren kimutatható, hogy csökkennek a társadalom negatív tendenciáinak statisztikái pl. az erőszakos bűncselekmények száma, a betörések, a lopások, az autóbalesetek száma stb. Hát nem elképesztő? Még leírni is fantasztikus!

Ez egy új megközelítés a Világbéke megteremtésére

Amennyiben egy kritikus számú embercsoport képes egy rendezett, koherens tudatállapotba kerülni a TM-meditáció által, az elképesztő méretekben képes pozitív irányban hatni a környezetre is. Kutatók azt találták, hogy amennyiben egy nagyobb csoport egy adott helyen egyszerre gyakorolja a Transzcendentális Meditációt és annak haladó technikáit, TM-Szidhi programot és az ún. Jógarepülést, akkor a lakosság 1%-nak a négyzetgyöke is elegendő a jótékony hatás létrehozásához.

„Minden erőszakos cselekmény, negatívum, konfliktus, válság, vagy probléma egy társadalmon belül pusztán a kollektív tudatban növekvő stressz következménye. Amikor a stressz szintje elég magas, akkor ez külső erőszak és háború, vagy belső bűnözés, balesetek és más rendellenességek formájában robban ki.” – Maharishi Mahesh Yogi

(agyhullám tevékenység mérése TM-meditáció gyakorlása közben)

A Világbéke találkozó fénypontja: EEG-bemutató

Az összejövetel fénypontja az agyhullámok koherenciájának drámai bemutatása volt egy EEG (elektroenkefalográfia) készülék segítségével.


Korábban is végeztek már hasonló kísérleteket (1983 tele Fairfield Iowa – Taste of Utopia, 1993 nyara Washington DC) a Transzcendentális Meditáció alapítója, Maharishi Mahesh Yogi szervezésében zajlottak.

Számos független tudóst hívtak össze (pl. kriminológusokat, szociológusokat) hogy megfigyeljék és elemezzék az eseményt annak érdekében, hogy a kísérlet maradéktalanul megfeleljen a tudományos kutatási módszertannak és a róla készült tanulmányok publikálhatók legyenek. Nos, azt kell mondanom az adatok magukért beszélnek.

World Journal of Social Science által közzétett tanulmány

Az FBI és a Centers for Disease Control hivatalos statisztikái szerint az Amerikai Egyesült Államokban 2000 és 2006 között évente több tízezer stresszhez kapcsolódó tragédia történt. Csak hogy néhány példát említsek: évi 15.440 gyilkosság és 93.438 nemi erőszak történt, valamint 86.348 gyermek és serdülő halt meg különböző balesetekben.

Egy Dr. David Orme-Johnson által vezetett kísérletben bebizonyították, hogy egy vizsgált időszakban (2007-től 2011-ig) a TM és a TM-Sidhi technikák csoportos gyakorlása több stresszmutatót is drasztikusan csökkentett az Amerikai Egyesült Államokban. A World Journal of Social Science folyóirat arról is beszámolt, hogy amikor a kísérletben résztvevő meditáló csoport létszáma fokozatosan csökkenni kezdett, (lásd a lenti ábrán) akkor a vizsgált stresszmutatók csökkenésének üteme először lelassult, majd a tendencia megfordult, még végül stressz index növekedésnek indult. Döbbenetes eredmények!

(a fent leírt kísérlet grafikonon)

Most Indiában a neves agykutató Dr. Fred Travis mutatta be az egybegyűlteknek, hogy a TM gyakorlása miként hoz létre azonnali (értsd: szó szerint azonnali) koherenciát az egyén agyi aktivitásában, amelyet aztán rögvest és óriási mértékben fokoz az egy helyen összegyűlt több, mint 10.000 gyakorló csoportos meditációja.

“Így működik ez. Nem elszigetelten élünk. A körülöttünk lévő világba ágyazódva, minden cseledettel hatással vagyunk a világunkra. A tiszta tudatból származó cselekvésnek van a legnagyobb hatása. Egy óriási csoportja a TM szakértőknek, akik együtt egy helyen meditálnak, a koherencia erőteljes hatását sugározzák környezetükbe. Ez megváltoztathatja a környező társadalomban lévő emberek agyműködését.” – Dr. Fred Travis

“This is how it works. We do not live in isolation. We are embedded in the world around us and we affect our world with every action. Action from pure consciousness has the largest effect. A large group of TM experts meditating together in one place radiate a powerful influence of coherence into their environment. This might change how the brain functions in people throughout the surrounding society.” – Dr. Fred Travis

Ki is az a Dr. Fred Travis?

Dr. Fred Travis egy nemzetközileg is ismert és elismert agykutató, a Maharishi Nemzetközi Egyetemen (Maharishi International University, röviden: MIU) található „Agy, tudat és megismerés” (Center for Brain, Consciousness and Cognition) központ igazgatója. Kutatásának fő területe a tudat és a tudat fejlesztése – mindmáig több, mint 70 szaklapban jelent meg publikációja a témával kapcsolatban. A Transzcendentális Meditáció során létrejövő agyhullámok változásait, valamint az emberi csúcsteljesítmények agyfiziológiai alapjait EEG-berendezés segítségével vizsgálja – így történt ez most is Indiában.

világbéke

(csoportkép a világ legnagyobb meditációs csarnokában)

Spirituális vezetők a Világbéke találkozón

Az eseményre világszinten ismert és kimagaslóan elismert spirituális vezetők is ellátogattak, mint például Amma, akinek üzenete egyszerű és világos volt minden jelenlévő számára: “A meditáció a legjobb gyógyszer, minden probléma megoldható napi kétszeri meditáció gyakorlásával” – hangsúlyozta.

“Meditation is the best medication. All problems can be addressed by practicing meditation twice a day.” – Amma

(Amma)

A találkozót megtisztelte jelenlétével Dr. Imam Umer Ahmed Ilyasi is, aki az All India Imam Organization (AIIO) vezetője. Ez a szervezet fél millió indiai imám „hangja” és kétszáztíz millió indiai muzulmán vallási és szellemi vezetõje egyben. Dr. Imam Umer Ahmed Ilyasi az AIIO fejeként aktívan részt vett a vallások közötti béke építésében. A vallások közötti harmónia, a béke, valamint a civilizációk közötti párbeszéd melletti elköteleződése minden erőfeszítése által nyilvánvalóvá válik.

“Mindannyian inspiráció vagytok a világ számára. Az összes országból, vallásból és élethelyzetből érkeztetek és osztoztok ezen erőteljes tudati technikák gyakorlásában. Tisztelgek előttetek és az itt demonstrált kiemelkedő összetartozás példája előtt.” – Dr. Imam

“All of you are an inspiration to the world. You come from all countries, all religions, and all walks of life, and you share in the practice of these powerful consciousness technologies. I salute you and the example of the outstanding togetherness you have demonstrated here.” – Dr. Imam

(gyerekek a Tudat Alapú Oktatás (Consciousness Based Education) programból)

Néha az egyetlen út befelé vezet

Dr. Tony Nader idegtudós, Maharishi Mahesh Yogi utódja a Transzcendentális Meditáció világszervezetének első vezetőjeként a következő szavakkal zárta a lélegzetelállító eseményt:

„Sürgetem a világ összes vezetőjét: ne késlekedjenek! Fogadják el ezt a hatalmas tudást most, hozzanak létre ehhez a 10.000-es csoporthoz hasonlókat és jelentsék be a világ jólétének és békéjének fényes új korszakát!”

A napjainkban ismert stresszkezelési módszerek közül a Transzcendentális Meditáció bizonyult az egyik leghatékonyabbnak, jótékony élettani hatásait több száz lektorált tudományos kutatás igazolja. Ez nem egy újkeletű meditációs módszer, hanem az indiai védikus hagyomány része, amely több ezer évre nyúlik vissza. Az ősi védikus hagyományokat követve e tudás az évezredek során mesterről tanítványra szállt és Maharishi Mahesh Yogi volt az, aki az 1950-es évek végén világszerte elérhetővé tette a TM-technikát.

A Transzcendentális Meditáció pozitív hatásai az élet minden területén érezhetőek: kiváló stresszcsökkentő, ráadásul az öregedés ellen is hat. Ez egy egyedülálló technika, amelyet kortól, vagy előzetes meditációs tapasztalattól függetlenül bárki képes megtanulni. A TM egyszerűen beilleszthető a mindennapokba és mindig megadja neked, amire szükséged van. Ne feledd: mindössze napi 2×20 perc!

Keress bizalommal és tanuld meg te is a segítségemmel!